• The Dip- Điểm Thử Thách

    Khi vừa đọc xong quyển sách này, trong đầu Chi chỉ nghĩ đến việc giới thiệu nó với mọi người. Vì bất kì ai trong chúng ta, ở một cột mốc nào đấy của cuộc đời cũng phân vân không biết mình có nên tiếp tục hoặc từ bỏ hay không. Và biết đâu đấy, […]

    Read more